office@dentalimaging.rs +381 11 35 45 768

Ortopan je snimak na kome se prikazuju i gornja i donja vilica, sa oba vilična zgloba i svim zubima . Osim zuba koje možemo posmatrati u ustima, na ovom snimku vidljivi su i zubi koji nisu iznikli- vidi se njihov približni položaj a nekada je moguće uočiti i da li su ti zubi zdravi ili ne.

Aparati na kojima vršimo snimanja daju najprecizniji i visoko kvalitetan snimak. To doprinosi poboljšanju dijagnostičke preciznosti, podiže palniranje lečenja na viši nivo, a samim tim i zadovoljstvo pacijenta. Čista i oštra panoramska slika (ortopan) donosi bolju dijagnostiku. Napredni detalji prvenstveno na spoljašnosti zuba i zubnog korena sada mogu lako biti vidljivi na snimku. Ovaj visok kvalitet slike je novi standard u panoramskom snimanju vilice.

ortopan_snimak

Kada će vam stomatolog predložiti da snimite ortopan?

- U sklopu prvog pregleda stomatolog može tražiti i ortopan. Uz detaljni pregled ovaj snimak pomoći će doktoru da stekne bolji uvid u kompletno stanje vaših usta, i omogućiti mu da napravi bolji plan terapije.
- Ukoliko postoji sumnja da vam niču umnjaci ovo je najlakše proveriti na ortopanu: na njemu se jasno uočava da li su umnjaci uopšte formirani, koliko su oni sazreli, a stomatolog može približno odrediti njihov položaj.
- Kada doktor sumnja na oboljenje sinusa gornje vilice. Naime, deo sinusa takođe je vidljiv na ortopanu, pa ovaj snimak može služiti otorinolaringolozima i stomatolozima kao smernica.
- Pojedina oboljenja viličnih zglobova takođe se mogu videti na ortopanu.
- Pri planiranju implantata stomatolog će želeti da ima uvid u stanje kosti, da li u toj kosti ima dovoljno mesta za ugradnju implantata i da li je kost dovoljno dobrog kvaliteta. Iako danas postoji sistem za 3D snimanje zuba koji pruža daleko preciznije podatke, a time smanjuje mogućnost greške i odbacivanja implantata, ortopan se i dalje koristi kao orijentacioni snimak.
- Kod sumnje na infekciju u kosti gornje i(li) donje vilice.
- Kod sumnje na prelom gornje i(li) donje vilice.

Kolikom se zračenju izlažem pri ovakvom snimanju?

Iako su stariji rendgen aparati emitovali dosta veće doze zračenja, prema proceni FDA (Američke asocijacije za hranu i lekove) doza zračenja koju primite pri snimanju digitalnog ortopana (aparatom za snimanje najnovije generacije, koji koristi i naš rendgen centar) ekvivalentna je zračenju kome ste izloženi tokom 2 dana uobičajenih aktivnosti kod kuće, na poslu, na ulici. Poređenja radi, rendgen snimak grudnog koša izlaže vas zračenju sličnom desetodnevnom zračenju okoline, a mamografija čak tromesečnom. Iako ni ovo nije zanemarljiva doza, rizik od dugog prisustva nezapaženog oboljenja u vašim vilicama i zubima daleko je veći. Stoga se snimanje zuba, ukoliko ga je doktor preporučio, ne sme zaobići.

Kada se radi o snimanju vilica i zuba dece mi koristimo program sa smanjenom dozom zračenja. Savremena tehnoligija omogućila nam je da maksimalno zaštitimo svoje najmlađe pacijente, a da i dalje dobijamo snimak izvanrednog kvaliteta.

ortopan_snimak

Postoji li neka priprema za snimanje zuba?

Pre snimanja zuba i vilica nije potrebna nikakva priprema u smislu promene režima ishrane. Jedino treba skinuti sav nakit u predelu glave, kako se i on ne bi ocrtao na vašem snimku, svojom senkom skrivajući određene zone na filmu. Ukoliko nosite proteze potrebno je i njih izvaditi neposredno pre snimanja. I nakit i proteze možete vratiti čim aparat završi prikupljanje podataka.

Za koliko je rendgen snimak gotov?

Naš rendgen centar koristi digitalnu tehnologiju, koja omogućava da snimak bude gotov za svega par minuta! Naime, kako nema razvijanja filma- nema ni čekanja da hemikalije izdeluju, što je ranije značajno produžavalo čitavu proceduru. Umesto toga, nakon samog procesa snimanja rendgen tehničar će kompjuterski podesiti optimalnu boju snimka i štampač će za samo minut završiti print vašeg ortopana!

Secured By miniOrange